/ РИОСВ-Пловдив
Единадесетокласници от Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника проведоха лятната си производствена практика в Регионалната инспекция по околната среда и водите-Пловдив.

РИОСВ-Пловдив с предложения за правилното управление на отпадъците в общините

На 4 юли, те посетиха Информационния център на екоинспекцията, за да научат повече за управлението на околната среда. Учениците следващата година ще се дипломират в специалността „Екология и опазване на околната среда“, затова практическата подготовка е от голямо значение за професионалното им развитие и бъдещо насочване към професия в университета.

РИОСВ-Пловдив

Младите хора се запознаха с дейността, функциите и предизвикателствата, пред които са изправени експертите от екоинспекцията. Темата, върху която беше фокусирано практическото обучение, беше биологичното разнообразие.

ОП „Чистота“: Не изхвърляйте стара покъщина където ви падне

Бяха изнесени презентации за природозащитвото законодателство в България, националната екологична мрежа и защитените територии. Зрелостниците разгледаха томовете на Червената книга на България и научиха как се работи с тях.

За 1 милион лева купуват нова почистваща техника за Пловдив

С огромен интерес гледаха образователен филм за биосферния парк „Червената стена“ и хармоничната връзка между човека и природата, към която всички ние трябва да се стремим.