/ Дарик Пловдив
„Да бъдеш или да не бъдеш“ на над 30 езика. Крилата фраза от известния монолог на Датския принц ще прозвучи в Малката базилика в Пловдив по повод 21 февруари, Международният ден на майчиния език.

Допълнителни уроци за децата и учениците, чийто майчин език не е българският

По инициатива на Българско-турския литературен клуб ще се проведе многоезичен музикално-поетичен спектакъл, в който ще вземат участие представители на различните общности в града, ученици от езиковите гимназии и чуждестранни студенти от пловдивски висши училища. Цитатът от една от най-популярните Шекспирови пиеси - „Хамлет“, не е избран случайно.

Определиха най-добрата възраст за научаване на чужд език

През 2019 година се навършват 455 години от рождението на гениалния английски поет и драматург, преведен на почти всички официални писмени езици. Събитието е част от Културния календар на Община Пловдив и се реализира с подкрепата на Клуба на консулите в Пловдив.

“Да бъдеш или да не бъдеш - това е въпросът ” публиката ще чуе най-напред в оригинал на английски, а след това на български и още 30 езика, сред които китайски, монголски, персийски, ксоса, санскрит, арабски, пущу и сесото.

Сред участниците са момичета и момчета, чийто език е жестомимиката. Идеята на празника е да подчертае заслужената роля на всички езици в изграждането на културната идентичност и творчество в годината, в която Пловдив е Европейска столица на културата. Участниците ще представят традиционни за своята държава музика и танци.

Началото на събитието е в 18:00 часа.