Беев ще вози евтино и с нови автобуси в Пазарджик
Беев ще вози евтино и с нови автобуси в Пазарджик / netinfo
Фирма “Трансавто” ще намали цените на автобусните превози в Пазарджик и ще подмени автомобилния си парк, съобщават от пресцентъра на Общинския съвет.

На проведената с председателя на общинския съвет в Пазарджик среща Фидел Беев, собственик на превозваческата фирма, е декларирал готовност да подпише нов анекс, койтo да бъде одобрен с решение на общинския съвет. По искане на председателя на общинския съвет Иван Иванов, фирма “Трансавто” поема ангажимента да подобри качеството на предоставяната услуга и е съгласна в анекса да залегнат конкретни срокове за подмяната на автобусния парк, както и уеднаквяване на цените на превоза с тези на общинската фирма “Тролейбусен транспорт”.

Фидел Беев дори е декларирал, че е съгласен да се подпише под клауза, ако поетите от фирмата му ангажименти не бъдат изпълнени в договорения срок, да прекрати взаимоотношенията си с община Пазарджик предсрочно, без финансови претенции към нея.