/ netinfo
Академичният съвет на АМТИИ изпрати декларация, с която остро осъжда грубото и недопустимо вмешателство от страна на Съюза на българските музикални и танцови дейци в академичната автономия на АМТИИ, съобщиха от висшето учебно заведение.

Академичният съвет на Академията се противопоставя решително срещу анонимна декларация на Съюза на българските музикални и танцови дейци, изпратена без подпис и печат от името на председателството на Съюза до различни институции и медии.

В нея публично, но незаконно и против собствения си устав Съюзът на българските музикални и танцови дейци си позволява да коментира работата на върховния колективен орган на академично самоуправление на АМТИИ-Общото събрание на Академията, като изнася неверни факти и обстоятелства за работата му.

От 36-те присъствали членове на Академичния съвет на АМТИИ декларацията бе подкрепена и подписана собственоръчно от 34 професори, доценти, представители на Студентския съвет и администрацията.

Подкрепа на декларацията изразиха председателят на Общото събрание на АМТИИ, ректорът, зам.-ректорите и деканите  на всички факултети в Академията.

Единствените, гласували против посегателството върху автономията на АМТИИ, бяха проф. д-р Юлиян Куюмджиев и проф. д-р Полина Куюмджиева.

Решението на Академичният съвет на АМТИИ е от вчера, 11 април.