/ http://live.varna.bg
80% от първокласниците са приети по първо желание и при новото класиране в Пловдив. Второто електронно класиране за прием на ученици в първи клас за 2018/2019 учебна година в общинските училища на града беше проведено на 19 юни.

В него взеха участие 209 деца, които кандидатстваха за обявените 604 свободни места. Резултатите показват, че са класирани 162 деца, като 77,2 % от тях са в списъците на приетите по първо желание. За тези деца предстои записване в срок до 22 юни.

До тогава родителите трябва да представят всички необходими документи за проверка от училищните комисии. Не се изискват документи за удостоверяване на адресните регистрации на децата, тъй като проверката е автоматична.

Няма да променят правилата за прием в първи клас, ще правят фини настройки

За некласираните 47 деца предстои трето класиране.
То ще бъде проведено на 3 юли 2018 г. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 25 юни (вкл.). Срокът за подаване онлайн на заявления за участие в това класиране е 1 юли 2017 г. (вкл.). За  подаване на заявления за кандидатстване на хартиен носител в училищата срокът е 28 юни.

При обявяване на свободните места за трето класиране ще бъде спазен чл. 11 от Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив. Според него след анализ на броя на записаните в училищата деца и броя на все още необхванатите може да се направи корекция в първоначално определените с училищния план-прием паралелки. Родителите се уведомяват за промяната чрез обявяване на актуален брой свободни места за трето класиране.

Полезно е за родителите на некласираните деца да знаят, че заявленията им се прехвърлят автоматично към третото класиране, но предвид променения брой свободни места препоръчваме да се подадат нови заявления, съобразени с възможностите на училищата за прием. За целта е необходимо да анулират първоначалните си заявления и да подадат нови.