147 пловдивчани укрили доход от 33 милиона лева
147 пловдивчани укрили доход от 33 милиона лева / shc.hu

147 физически лица с адресна регистрация в област Пловдив са укрили доход от 33 милиона лева, сочат данни на териториалната дирекция на НАП в Пловдив за извършени ревизии в периода от януари до юни тази година. Между ревизираните има и физически лица, които са еднолични търговци. Допълнително установените задължения за дължим данък върху доходите от тези лица са в размер на 3,3 млн. лв. Ако сумите не бъдат платени в доброволния двуседмичен срок, те ще бъдат събирани принудително, допълват от приходното ведомство.

Над 80% от всички ревизии на физически лица се извършват, за да се установи съответствието между имущество и доходи. Най-често срещани са случаите, в които имуществото като жилища, земи, автомобили, лични вещи, които един човек притежава, са на много по-висока стойност отколкото официално обявените му доходи. В този случай ревизорите оценяват стойността на имуществото, съпоставят я с приходите и върху разликата налагат дължимия данък със съответните лихви.

При ревизиите данъчните използват информация не само за апартаменти, къщи и автомобили, които се регистрират пред различни държавни органи, но и информация за индивидуални покупки на висока стойност като яхти, битова техника и скъпи бижута. Всяка регистрирана по ДДС фирма в България подава в НАП месечно информация за купувачите си, включително техните имена и ЕГН. По този начин компютърната система често засича случаи, в които месечните вноски по лизинг и ипотечен кредит, например, са на стойност в пъти по-висока от официалния доход на съпрузите в едно домакинство.