137 училища в Пловдив свързани в Интернет. Специален филтър ограничава достъпа до забранени сайтове
137 училища в Пловдив свързани в Интернет. Специален филтър ограничава достъпа до забранени сайтове / netinfo

137 в Пловдив вече могат да използват Интернет от изцяло изградената Национална образователна мрежа. Това става възможно благодарение на успешното приключване на втория етап от проекта, реализиран от Консорциум „Училища онлайн”. Проектът се финансира от държавния бюджет в изпълнение на Националната стратегия за внедряване на ИКТ в българските училища чрез Държавната агенция за информационни технологии и съобщения.

Близо 2000 училища във всичките 28 области в България са били свързани по време на втория етап на проекта. Около 70 процента от тях се намират в малки населени места и общини, където използваното технологично решение е единствената алтернатива за предоставяне на високоскоростен Интернет. „С приключването на втория етап на проекта е осъществена цялостна свързаност на всички държавни и общински училища на територията на страната”, заяви Бойко Димитрачков, Заместник-главен изпълнителен директор на БТК.

Пловдив е вторият град в страната с най-много свързани училища.
Благодарение на съвременните технологични решения, над 80% от техническите проблеми в компютърните кабинети в училищата в цялата страната могат да бъдат диагностицирани и отстранени отдалечено от специалистите на функциониращия Контролен център в София.

Разработен е и електронен филтър на Националната образователна мрежа, който ограничава достъпа до близо 700 000 сайтове с нерегламентирано съдържание, в съответствие със Закона за закрила на детето.