komar
komar / dariknews.archive
Община Левски ще извърши третиране на населените места в общината против комари от 16-ти юни - неделя до 18-ти юни - вторник. Първите населени места в които ще започне третирането са село Асеновци, град Левски и село Аспарухово.
През следващата седмица ще се извърши и пръскане със самолет по поречието на река Осъм. За времето в което ще се извърши пръскането със самолет, гражданите ще бъдат уведомени допълнително, информират от Община Левски.