Започна приемът на молби за целева помощ за отопление
Започна приемът на молби за целева помощ за отопление / archive.dariknews

Със специално писмо до медиите, директорът на Регионална дирекция "Социално подпомагане" в област Плевен Вацка Хорозова обяви началото на периода, в който гражданите ще могат да подават молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2013/2014 г. Те ще могат да бъдат подавани на територията на всички дирекции "Социално подпомагане" в област Плевен.

Начините, по които ще бъде предоставяна целевата помощ ще бъдат определяни според вида на използваното гориво. Така при отопление с топлоенергия, сумите ще бъдат превеждани на "Топлофикация - Плевен" ЕАД. При отопление с електроенергия или с природен газ, помощите ще бъдат давани в пари на правоимащото лице или семейство.
При отопление с твърдо гориво, средствата ще бъдат отпускани в пари на правоимащото лице или семейство или директно на търговец на твърдо гориво, който е осъществил доставката като за целта ще е необходима молба-декларация, в която да е отразено изричното желание на лицето или семейството.

Приемането на молби - декларации ще се извършва от 9:00 ч. до 17:30 часа от 1 юли 2013 г. до 31 октомври 2013 г. в приемните на Дирекциите "Социално подпомагане" на територията на област Плевен, в изнесените приемни и в дните по предварително определения график за посещение на социален работник в кметствата на територията на населените места,извън офисите на Дирекция Социално подпомагане.

Необходимите документи за целева помощ за отопление са: молба-декларация (по образец), лична карта или личен паспорт (за справка), удостоверение за раждане на децата (за справка), удостоверение за брутен доход от получен през предходните шест месеца, служебна бележка за рента, изплатена през предходните шест месеца, нотариален акт на жилището в което живеят лицата и семействата (за справка), настанителна заповед от "Жилфонд" ЕООД (за ползващите общински жилищни имоти), договор за наем (за живущите на свободен наем), копие от ЕР на ТЕЛК (за лицата с намалена работоспособност и за децата с трайни увреждания), при необходимост се изискват други документи.