Заместникът на Минчо Казанджиев е временният кмет на Ловеч
Заместникът на Минчо Казанджиев е временният кмет на Ловеч / dariknews.archive

Ловешкият общински съвет избра зам.-кмета на общината Пламен Петков за временно изпълняващ длъжността кмет за времето от обявяване на резултатите от изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Решението се наложи, тъй като титулярят Минчо Казанджиев е регистриран като кандидат за кмет. Казанджиев вече е в отпуск, като преди това със заповед от 22 септември е определил Петков да бъде негов заместник за времето до обявяване на резултатите от изборите.

Според ЗМСМА в седемдневен срок преди края на мандата общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет на общината или кмет на кметство за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

За участие в изборите на 25 октомври са регистрирани и кметовете на Баховица - Калин Кръстев, на Радювене - Галина Петрова, на Славяни - Петко Петков, на Дойренци - Марияна Хитова, на Лисец - Пламен Върбановски, на Малиново - Петър Матеев, и на Слатина - Ваня Стоянова.
По време на техния отпуск правомощията им са предоставени на главните специалисти „Административно-финансово обслужване" в кметствата, с изключение на Баховица, където и главният специалист е кандидат за кмет, и тук е оправомощен командирован специалист от община Ловеч.

Всички тях общинският съвет избра за временно изпълняващи длъжността кмет за времето от обявяване на резултатите от изборите до полагане на клетва от новоизбрания кмет в тези села. Така в Баховица и. д. кмет ще бъде Деница Зоркова, главен експерт „Техническа инфраструктура" в отдел ТИОС на община Ловеч, временен кмет в Радювене става Гергана Минчева, в Славяни - Елеонора Кочева, в Дойренци - Венета Йорданова, в Лисец - Анелия Петкова, в Малиново - Асибе Караали, и в Слатина - Венета Петкова.

Решенията общинският съвет взе по предложение на председателя Тихол Тихолов.