Зам.-министърът на отбраната подкрепи създаването на университетски кампус в бишето ШЗО
Зам.-министърът на отбраната подкрепи създаването на университетски кампус в бишето ШЗО / obshtina.pleven

По покана на кмета на Община Плевен проф. д-р Димитър Стойков в Плевен днес беше заместник-министърът на отбраната Орхан Исмаилов. Повод за срещата е идеята на Община Плевен за създаване университетски кампус на територията на бившата Школа за запасни офицери и направените постъпки, базата да бъде предоставена за целта от Министерството на отбраната на общината.

Проф. Стойков запозна заместник-министър Исмаилов с подходящата учебна и спортна база, която е изградена за нуждите на школата, но от години не се използа и се руши. Базата е включена като зона за активно въздействие с концентрация на публични услуги с висока степен на обществена значимост в Интегрирания план за развитие на Плевен, подчерта кметът. Това позволява създаването на кампус между университетите и бъдат привлечени средства по европейски проекти. Готовност за разкриване на факултети тук заявяват водещи университети в страната и Европа, посочи още проф. Стойков.

"Считам тази идея за много важна за града ви и споделям, че не бива да се оставя да се руши готова база, а да се използва", каза заместник-министърът на отбраната.

Той пое ангажимент да се запознае с предоставената му от кмета документация и да инициира процедура за промяна на собствеността, която ще позволи изграждането на кампуса.