/ dariknews.bg
Всички собственици на движимо и недвижимо имущество на територията на община Плевен могат да се информират за размера на дължимото към бюджета за 2018 година или предходни периоди на телефон 064/889 - 472.

За първа година, Община Плевен няма да изпраща съобщения на хартиен носител.

Законът за местните данъци и такси регламентира, че задълженията за текущата година се съобщават на собствениците без императивно да указва начина. За по-голямо удобство Община Плевен намира за необходимо да предостави възможност на хората, които не ползват Интернет или държат да притежават хартиен носител, тази услуга.
  
В Салона за обслужване на клиенти на Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен /ул. „П. Р. Славейков” № 21/ е обособено работно място, а дежурният служител ще предоставя информация по телефона за размера на данъчните задължения.

НАП: Декларациите с баркод сами смятат дължимия данък

Срещу представен документ за самоличност задължените лица могат да получат на място съобщение на хартиен носител за дължимите данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2018 година.
  
Информация за размера на задълженията гражданите могат да получат и чрез сайта на Община Плевен, секция „Местни данъци и такси”, откъдето могат и да ги заплатят, като за преводите не се начисляват такси - https://pleven.imeon.bg/frmDeklaracii.aspx.
  
Работното време на приходната администрация за плащания е от 8.30 до 16.30 часа без прекъсване.