Забраниха улова на балканска пъстърва
Забраниха улова на балканска пъстърва / archive.dariknews

На основание Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/ от 1 октомври 2013 г. е в сила забрана за улов на зимно размножаващи се видове риби.

От 1 октомври 2013 г. до 31 януари 2014 г., включително се забранява улова на речна (балканска) пъстърва, сивен, сиг, пелед и езерна сьомга, съгласно Приложение № 1 "Срокове на забрани за улов на риба и други водни организми през периода на размножаване" от ЗРА.

През този период се въвежда и пълна забрана за улов в рибностопански обекти, намиращи се над 1 500 м надморска височина. Уловът на езерен рак (Astacus leptodactilus) се забранява от 15 октомври 2013 г. до 15 май 2014 г.