Втори прием на документи за бакалавърските програми в МУ-Плевен
Втори прием на документи за бакалавърските програми в МУ-Плевен / archive.dariknews

От 19 до 22 юли в Ректората Медицински университет - Плевен се организира втори прием на кандидатстудентски документи за бакалавърските програми на факултетите „Здравни грижи" и „Обществено здраве" и на Медицинския колеж.

За тези специалности кандидатите могат да се явят на тест по Биология на 26 юли 2013 г. или да участват в класирането само с оценката си от Държавен зрелостен изпит или с резултата от предварителния изпит, за което трябва да са подали заявление в сроковете за прием на документи.

С Постановление № 288 от 10 май 2013 г. на Министерски съвет бяха утвърдени местата за прием на студенти по всичките десет специалности в МУ-Плевен за учебната 2013/2014 година.
Както всяка година, 80 ще са бъдещите медици, които ще се обучават във Факултет "Медицина".

Общият брой на студентите, които ще бъдат приети по държавна поръчка в бакалавърските програми на Факултетите „Здравни грижи" и „Обществено здраве", както и на Медицинския колеж към МУ-Плевен, е 201. Новоприетите студенти за обучение по специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка" към Факултет "Здравни грижи" ще са съответно 50 и 28.

В Медицинския колеж по специалността "Медицински лаборант" ще се запишат 30 студенти, за "Рентгенов лаборант" - 18, а по 20 студенти ще се обучават в специалностите "Социални дейности" и "Помощник-фармацевт". Във Факултет "Обществено здраве" 15 ще бъдат приетите студенти по специалността "Опазване и контрол на общественото здраве" и 20 по "Медицинска рехабилитация и ерготерапия".

Общият брой на кандидатите след първия прием на конкурсни документи, подали заявления за кандидатстване в класирането за бакалавърските програми на МУ-Плевен, към момента е 485.

Първото класиране за специалност „Медицина" ще излезе на 22 юли