Включиха раздел Журналистика в националния конкурс Петър Ковачев
Включиха раздел Журналистика в националния конкурс Петър Ковачев / dariknews

В Петото издание на националния литературен конкурс "Петър Ковачев", посветен на писателя, драматург и поет, свързал жизнената и творческата си съдба с Плевен, наред с досегашния раздел "Литература" е включен вече и раздел "Журналистика".

Желаещите могат да участват с един текст - публицистика, есе или отзив за книга, спектакъл, концерт, изложба.
Наградата в раздел "Журналистика" е диплом и 300 лева, конкурсът е анонимен и е само за местни автори.

Текстовете се изпращат в четири екземпляра на адрес:
5800 Плевен - пл."Възраждане" № 4 Център за административно обслужване на граждани/ЦАОГ/ - Община Плевен, отдел "Образование и култура".

Името, адресът, телефонният номер и имейлът на участника се запечатват в малък ненадписан плик, а текстовете и пликът с личните данни на автора се изпращат в голям плик.

Крайният срок за участие е 30-ти септември. Авторите на избраните творби ще бъдат информирани до 30 ноември, а церемонията по награждаването е в края на декември 2014 г.

Националният конкурс "Петър Ковачев" се организира ежегодно под патронажа на Кмета на Плевен.