Svine
Svine / obladmin pleven

Министерството на земеделието, храните и горите разпространи подробна информация за спецификата на заболяването Африканска чума по свинете. Целта е да бъдат запознати жителите на Община Плевен с особеностите на болестта, информираха от пресофиса на Община Плевен. 

Африканската чума по свинете е вирусно силно и опасно заразно заболяване. Тя засяга диви и домашни свине. За болестта няма разработена ваксина и не съществува ефективно лечение, като единственият изход е хуманно умъртвяване на животните. Вирусът е силно устойчив в околната среда и в продуктите от свинско месо, които не са термично обработени.  Той не засяга хората и другите видове животни. Предава се лесно с болни свине, чрез хора, които са били в контакт със заразени животни, чрез замърсено оборудване и с продукти от месо, добито от болни животни.

С цел ограничаване и недопускане разпространението на болестта Африканска чума по свинете е въведен контролиран достъп на външни лица в зона на огнища на заболяването. Забранено е внасянето и изнасянето на оборудване и хранителни продукти, добити от свине, които не са преминали висока термична обработка. Важно е домашните животни да не се хранят с отпадъци от свинско месо, включително и с прясна трева и фуражи, които не са съхранявани по-малко от 60 дни. Стопаните да не допускат контакт с диви свине. Ще се извършват стриктни проверки на транспортните средства за нерегламентирано превозване на дивеч и живи животни.