В духа на Стратегия 2020 на ЕС, в ДФСГИнтелект инсталираха слънчев колектор
В духа на Стратегия 2020 на ЕС, в ДФСГИнтелект инсталираха слънчев колектор / dfsg.intelekt

В навечерието на коледните празници в ДФСГ „Интелект" беше поставен слънчев колектор, целта на който е частично захранване с ел.енергия.

Инициативата бе в подкрепа на екологичните мерки, залегнали в стратегия 2020 на Европейския съюз и в контекста на работата по проект „ ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА - успешни финансови практики и тенденции за устойчиво управление", по който 35 ученици се подготвят успешно и развиват своя творчески потенциал по теми като: Зелена енергия, Зелени инвестиции, Енергиен пазар, Рециклиране и много други.

Проектът се реализира със съдействието и финансовата подкрепа на Европейския съюз, секторна програма "ЕРАЗЪМ+".

Инициативата се подкрепя от училищното настоятелство и ръководството на ДФСГ "Интелект".