УМБАЛ-Плевен ще кандидатства за 7,8 млн. лв. от еврофондовете
УМБАЛ-Плевен ще кандидатства за 7,8 млн. лв. от еврофондовете / Дарик Плевен

Университетската болница "Д-р Георги Странски" в Плевен кандидатства за оборудване на стойност 7,8 млн. лв. от структурните фондове на ЕС. Те ще се изразходват за нов ангиограф, коронарограф, операционна апаратура, ехографи. С част от средствата ще се ремонтират и залите, в които ще бъдат разположени апаратите. 760 000 лв. от тях са предвидени за нови линейки, както и за техническо оборудване за 400 000 лв. Заедно със строителните дейности за необходимите подобрения сумата ще достигне до 10 млн. лв.

Това стана ясно по време на посещението на зам.-министъра на здравеопазването доц. Тодорка Костадинова в Плевен. Тя е на обиколка в страната, за да помогне на лечебните заведения в изготвянето на проекти за усвояване на средствата от европейските фондове.

Те се осигуряват по схемата за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации". Общият размер на средствата е 148 млн. лв., като 80 млн. лева от тях са предвидени за обновяване на държавните болници. За тях ще могат да кандидатстват 20 клиники, сред които и УМБАЛ-Плевен.

Средствата от структурните фондове на ЕС ще подпомогнат преструктурирането на болничната система у нас. Те ще се използват за обновяване на апаратурата и изграждането на високотехнологични болници в цялата страна. Така ще се повиши реалния достъп на пациентите до по-качествено лечение.

В момента високотехнологични болници има само в София, Варна и Пловдив. Целта е такива лечебни заведения да има в шестте социално-икономически региона на страната - Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югозападен, Южен централен, Югоизточен. По този начин всеки човек в страната ще има достъп до качествено и модерно лечение.

Високотехнологичните болници трябва да разполагат със спешно отделение с интензивен сектор, стационарна част за 6-24-часов престой, пълен лабораторно-диагностичен блок. Той включва всички видове образна диагностика, сред които и позитронно-емисионен томограф с компютър томографски рентгенов скенер, и ядрено-магнитен резонанс. В тях трябва да има структура за еднодневна хирургия и инвазивна кардиология.

В тези болници трябва да има условия за развитието на високотехнологични дейности като сърдечна и съдова хирургия, неврохирургия на главния мозък и периферна нервна система, гръдна хирургия, лъчелечение, пластично-възстановителна хирургия, неврофизиология, лечение на изгаряния, онкология, ядрена медицина, трансплантации, интервенционална кардиология, токсикология, детска кардиология, неонатология, детска хирургия, ортопедия.

В тях задължително ще може да се извършва учебна и научна дейност, което би допринесло за подобряване на системата за специализация и продължителна квалификация на медицинския персонал.

В средата на тази година се очаква  да започне нова процедура за финансиране на общински болници. Тя ще е на стойност 140 млн. лв. 100 млн. лв. от тези средства ще бъдат предназначени за 86 общини, а 40 млн. лв. - за останалите 178.

Обиколката на зам.-министър Костадинова продължава в МБАЛ-Русе, МБАЛ "Д-р Стефан Черкезов"-В. Търново, МБАЛ "Св. Марина"-Варна, МБАЛ-Бургас, УМБАЛ-Стара Загора", МБАЛ „Проф. Киркович"-Стара Загора, УМБАЛ "Св. Георги"-Пловдив, МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"-Кърджали.