Третират рапицата от 1 до 4 април
Третират рапицата от 1 до 4 април / dariknews.archive

Община Плевен съобщава, че e получено уведомително писмо в изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, че за времето от 1 до 4 април 2016 г. от 06.00 до 10.00 часа ще се проведе третиране на РАПИЦА с препарат – ПРОТЕУС 110 ОД.

Пръскането ще се извърши с наземна техника /пръскачки/. Подлежащите на третиране терени са в местностите и на площ, както следва:

2900 дка, отстоящи от населените места с. Брестовец, с. Къшин, с. Тодорово, с. Бохот, с. Радишево, с. Тученица и гр. Плевен.

За организиране и провеждане на третирането отговаря Пламен Радоев Йотов. Телефон за връзка 0888816911.