Свикват последно събрание на кредиторите на „Нова ПламаАД
Свикват последно събрание на кредиторите на „Нова ПламаАД / archive.dariknews

Насрочиха заключителното събрание на кредиторите на бившата рафинерия „Нова Плама" АД в несъстоятелност. На събранието, което ще се проведе на 16 април 2014 г. от 14:00 часа в Зала 8 на Съдебна палата-Плевен ще бъде представен и обсъден отчета на синдиците във връзка с разпределението на сумите от осребряване на имуществото на фирмата, и обстоятелството, че масата по несъстоятелността е изчерпана.

Обявлението за заключителното събрание на кредиторите на „Нова Плама" е публикувано в Търговския регистър. От текста става ясно, че пред Окръжен съд - Плевен е постъпила молба от синдиците на „Нова Плама"АД Валентин Георгиев, Веселин Банков и Цветан Банков, в която е посочено, че в изпълнение на разпоредбата представят справка за извършените разпределения и останалите неизплатени вземания. В молбата се казва още, че „на 12 септември 2013 г. синдиците са представили подробен отчет за дейността си и, че с изпълнението на окончателната сметка за разпределение на наличните суми при осребряването, масата на несъстоятелността на „Нова Плама" е изчерпана и не са останали непродадени вещи". В тази връзка се отправя искане и за свикването на заключително събрание на кредиторите на бившата плевенска рафинерия.

След като съдът се е запознал с отчета на синдиците и справката за извършените разпределения на сумите от осребряване имуществото на „Нова Плама", е постановено и свикване на заключителното събрание за 16 април. „Последното е основание за приключване на производството по несъстоятелност и прекратяването му, което на практика ще означава и окончателно заличаването на „Нова Плама" АД като търговско дружество в Търговския регистър", се посочва още в обявлението в Търговския регистър

Производството по несъстоятелност на „Нова Плама" АД започна през далечната 1998 г., когато бе образувано известното Търговско дело №53. През 2007 г. обаче производството бе възобновено по молба на част от кредиторите, заради неизпълнение на приетия оздравителен план за фирмата.

Последва осребряване на имуществото на бившата рафинерия, тъй като по закон не се допуска приемане на втори оздравителен план. През годините беше продадено цялото движимо и недвижимо имущество на „Нова Плама", в това число рафинерията, вила на фирмата в парк Кайлъка и профилакториум в с.Къртожабене. Със сумите от продажбите бяха изплатени част от задълженията към кредитори на фирмата, в това число на 100 % дължимите заплати на близо 2000 работници и сумите дължими на НАП.