Статистика: В Ловешка област преобладават жилищата с две и три стаи

love4
love4 / dariknews.bg
По данни на Националния статистически институт към 31 декември 2016 г. жилищният фонд в област Ловеч се състои от 75.3 хил. жилищни сгради. В градовете се намират 33.5% от всички жилищни сгради, а в селата - 66.5 на сто.
 
Според вида на конструкцията преобладават тухлените сгради (с бетонна плоча или с гредоред) - 65.6 хил., или 87.1% от всички жилищни сгради. Панелните жилищни сгради в областта са 0.4%, стоманобетонните - 1.7%, а сградите с друг вид конструкция - 10.8 на сто.
Най-висок е делът на жилищните сгради, построени в периода 1946-1960 г. - 27.4%, а най-малко жилищни сгради са построени след 2011 г. - 0.3% от всички в областта.
 
Жилищата в региона са 94.8 хил. - със 116 повече в сравнение с края на 2015 г. Преобладават жилищата с две и три стаи - 60.3% от общия брой, следват тези с четири стаи (19.8 на сто), петстайните (7.5%), едностайните (7,2%), а жилищата с шест и повече стаи са 5.2% от всички.
 
Жилищата в осемте града са 47 139 (49.7%), а в селата - 47 656 (50.3%).
Относителният дял на едностайните в градовете и селата е съответно 7.9 и 6.6. В селата относителният дял на многостайните жилища е по-голям: четиристайни - 23.1% (16.5 % в градовете), петстайни - 9.7% (5.2% в градовете), с шест и повече стаи - 6.4 % (3.9% в градовете).
 
Общата полезна площ на жилищата е 6619 хил. кв. м, жилищната площ е 5048 хил. кв. м, а спомагателната площ - 913 хил. кв. м.