Ще удължават срока за въвеждането на видеонаблюдение на шофьорските изпити
Ще удължават срока за въвеждането на видеонаблюдение на шофьорските изпити / Sofia Photo Agency

Предприети са необходимите действия за удължаване на срока за въвеждане на видеонаблюдението на изпитите по теория и практика на кандидат водачите. За това информират от пресцентъра на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Новите изисквания за видео наблюдение на изпитите за шофьори трябваше да влязат в сила от 1 юли 2010 г. След приемането на измененията на Наредба 38, регламентиращи тази дейност, ИА «Автомобилна администрация» обяви процедура за избор на фирми, които да доставят нужната техника и да оборудват залите за теоретични изпити.

След края на процедурата, една от фирмите участници обжалва избора на изпълнители на обществената поръчка, с което се забавя въвеждането на видео наблюдението. С определение от 10 юни 2010 г. Комисията за защита на потребителите е оставила без уважение искането за спиране на процедурата. Определението на Комисията е обжалвано пред Висшия Административн съд. До произнасянето на съда по въпросната мярка, законът не позволява сключването на договор с избрания изпълнител.

За да не се допусне незаконно провеждане на изпити на кандидат шофьори, Транспортното министерство е предприело необходимите действия за удължаването на срока за влизане в сила на измененията на Наредба 38, с които се въвежда видеонаблюдението по време на изпитите по теория и практика на кандидат водачите.

В момента всички изпити се провеждат в нормален режим без каквито и да е затруднения, уточняват от пресцентъра на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.