Ще се съвещават по охраната на горите, дивеча и рибата
Ще се съвещават по охраната на горите, дивеча и рибата / netinfo

Заседание на Консултативния съвет по охрана на горите, дивеча и рибата в област Плевен свиква областният управител Цветко Цветков, съобщават от пресцентъра на администрацията.

В дневния ред са включени Доклад за охраната на горите, дивеча и рибата на територията на областта за 2007 година и Доклад за ползваните на частни и общински гори; проблеми, свързани с охрана на горите, дивеча и рибата и задоволяване нуждите на местното население с дърва за огрев. Заседанието е днес от 10.00 часа в зала „Плевен”.

Час по-късно ще се проведе и работно съвещание с участието на кметовете на общини, директорите на Областна дирекция „Полиция”, на ВиК, на Областно пътно управление, Енергоснабдяване, Районно управление по горите и Гражданска защита. Инициативата е по повод сигнално писмо от директора на Областна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – Плевен за зачестили случаи на безконтролно палене на треви, отпадъци и др. на територията на област Плевен, които са в нарушение на Закона за опазване на земеделските земи и заповед на областния управител.