ansambal
ansambal / dariknews.bg
"Северняшки Ансамбъл за народни песни и танци - Иван Вълев" гр.Плевен обявява конкурс за певици и танцьори - мъже и жени.
Конкурсът ще се проведе на 4 септември 2017 г. от 10:00 часа в танцовата зала на северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев” гр.Плевен , ул. „Дойран” 79, сградата на Център за работа с деца в Градската градина.
 
Изисквания към кандидатите:

За танцьори:
–          Двигателна култура(пластичност, въртеливост, скокливост , височина на движенията)
–          2/ две / комбинации по избор в различни размери и области, като едната е Северняшка и 2 / два / диагонала
– Танцувална памет
– Метроритмичен усет
– Възрастова граница – до 30 год.
- Образование – минимум средно
 
За певици - първи сопран
-           Вокални умения - бърза и бавна песен по избор
-           Музикална памет
-           Нотна грамотност
-           Образование – минимум средно
  
Телефони за записвания: 064 80 26 79 и 0879 404 137