С 87 хил. лв. ремонтират белодробната болница в Троян
С 87 хил. лв. ремонтират белодробната болница в Троян / dariknews.archive

С проект за 87 хил. лв. ще бъдат ремонтирани покриви и ще се обнови информационната система на белодробната болница в Троян. Предложението бе финансирано в последния ден на правителството „Борисов 2", съобщават от пресцентъра на ГЕРБ - Ловеч.

С част от средствата - 51 700 лв., ще бъде извършен основен ремонт на покривите на сградите на двата блока на пневмологичното отделение. С това ще се осигурят оптимални условия за предоставяне на медицински услуги на хоспитализираните пациенти в двете сгради, ще се съхрани и укрепи сградният фонд на 111-годишното лечебно заведение, ще се отстранят последиците от неблагоприятните природни явления от предходните години.

Другата част от общата сума - 35 300 лв., ще бъде вложена за разширение и надграждане на болничната информационна система (БИС) чрез доставката на приложни програмни продукти, хардуер, софтуер и компоненти. С това ще се изгради напълно капацитетът за включване на лечебното заведение в Националната здравно-информационна система, с което се поставят основите на електронното здравеопазване в България. Реализирането на този проект ще улесни процеса на вземане на клинични, организационни, финансови и управленски решения, ще позволи обмен на информация и анализ на процесите в реално време, не на последно място ще повиши прозрачността в дейността на болницата. И най-важното - ще спести време на медицинския персонал, което да бъде посветено на преките грижи за болните и повишаване на тяхното качество и удовлетвореността на пациентите.

Предвиденото по проекта включване към съществуващата болнична информационна система на допълнителни приложни програмни продукти за отделение по „Образна диагностика", „Клинична лаборатория", „Микробиологична лаборатория" и „Белодробна функционална лаборатория" със съответстващите модули за стационарните отделения ще финализира процеса на автоматизирано анализиране и управление на всички дейности в лечебното заведение. Доставката на работни станции, компютри и компоненти е необходимо изискване като хардуерна платформа и системен софтуер за осъвременяването и пълното изграждане на БИС и ще подмени част от тотално амортизирания хардуер с изчерпан капацитет.