obs r
obs r / dariknews.bg
Тридесет и седем са точките в предварителния дневен ред на предстоящата редовна сесия на Общинския съвет, която ще се проведе на 28 февруари (четвъртък) от 09.00 часа в зала „Гена Димитрова”. Ще бъде разгледано предложение относно разпределение на средствата в група „Физическа култура и спорт” и приемане на Календар за младежки дейности на Община Плевен за 2019 година. Ще бъдат утвърдени програми за развитие на търговските дружества с общинско участие. Ще бъде гласуван Правилник на ОП „Общински медиен център”. Кметът Георг Спартански внася предложение за реконструкция на уличното осветление на град Плевен. Ще бъде разгледано предложение за дофинансиране на съществуващи маломерни паралелки в училищата на територията на община Плевен. Заседанието ще завърши с четири питания на общински съветници към кмета на Общината.