/ iStock/Getty Images
Постоянната комисия по „Обществен ред и сигурност“ към Общински съвет-Плевен, ще се запознае този месец с доклад за състоянието на обществения ред и противодействието на престъпността на обслужваната от Първо РУ територия.

Висок ръст на собствените приходи отчете Община Плевен за 2018-та година

Докладът е за първото шестмесечие на годината и е весен от главен инспектор Лидия Петкова - директор на полицейското управление. За периода 01 януари - 30 юни в Първо РУ, са регистрирани общо 419 заявителски материали за извършени престъпления, от които 92 са прекратени, 327 са останали за работа. Разкритите престъпни деяния са 142 или общата разкриваемост е 43.43 %, което е с 1.07 % по-висока спрямо същия период на 2018-а.

Мартин Митев: Очакванията на гражданите винаги са в пъти по-големи от възможностите, които има Общината

За първите шест месеца на тази година регистрираните престъпления с неизвестен извършител са 239, от които 57 са разкрити. Допълнително разкрити са и 65 престъпни деяния, извършени в предходни периоди.

Комисии в Общински съвет-Плевен, обсъждат промени в две общински наредби

За първите шест месеца на 2018 г. на територията, обслужвана от Първо РУ - Плевен, няма регистрирани въоръжени грабежи, става ясно още от отчета. Относно кражбите статистиката е следната - регистрираните джебчийски кражби за периода са 5, домовите - 18, взломните - 29, кражбите от офиси - 4.

ОбС-Плевен, гласува Областната колегия на Ветеринарния съюз да ползва безвъзмездно общински имот

За шестте месеца има съобщени и 13 случая на кражби от магазини, като за сравнение за същото време на 2018 г. тези престъпления са били 31. Кражбите на вещи и части от МПС са 20 на брой. От януари до юни има и 4 сигнала за кражби на селскостопанска продукция.

Днес се провежда публично обсъждане на отчета на Бюджет 2018 на Община Плевен

През първото полугодие в Първо РУ-Плевен, са охранявани 363 задържани лица. Няма допуснато бягство на задържани, не са констатирани и случаи на неспазване на правата им. Конвоираните лица са 26.

205 приети решения отчита Общински съвет-Плевен, за първите шест месеца на годината

За посоченото време служителите от група „Охрана на обществения ред“ са проверили 1773 сигнала за извършени нарушения на обществения ред и престъпления. Във връзка с превенцията на престъпността са проведени и 103 срещи и проверки на охраната в учебните заведения в района

Измениха годишната инвестиционна програма на Община Плевен

Първо РУ, обслужва голяма част от територията на Община Плевен, в която освен градска част влизат и 7 села с прилежащите им землища: с.Бохот, с.Тученица, с. Радишево, с. Опанец, с. Върбица, с. Гривица и с. Буковлък.