Проверяват пунктовете за водосбор в Плевенско
Проверяват пунктовете за водосбор в Плевенско / sxc.hu

4 акта за лошо хигиенно състояние на пунктове за водосбор в селища в Плевенска област са съставили през последните две седмици инспектори от Регионалната здравна инспекция в Плевен. Това съобщи д-р Ани Симеонова, началник на дирекция "Държавен здравен контрол". Нарушенията са открити по време на започналата масирана тематична проверка за състоянието на съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и предимно санитарно-охранителните зони.

Изследвани са 49 проби питейни води от 22 населени места, не са установени несъответствия и няма предприети мерки по отношение на качеството на водата, допълни д-р Симеонова.

За две седмици инспекторите са направили 715 проверки на обекти, подлежащи на контрол. За отстраняване на констатирани несъответствия са издадени 14 предписания, 3 наказателни постановления, съставени са и други 3 акта за хигиенни нарушения - 2 за неспазване на наредбата за тютюнопушене и 1 акт за хигиенно състояние на обект.