remont
remont / obshtina.pleven
Текущите ремонти на уличната мрежа в Плевен се извършват в рамките на финансовите възможности на Общината, дейностите не могат да са едновременно във всички райони, така коментира кметът на Община Плевен Георг Спартански множеството изпратени до него сигнали и молби на граждани за отстраняване на проблеми. От предвидените общо 1 млн. 300 хил. лв. за текущи улични ремонти тази година, 380 хил. лв. са предназначени за безопасност на движението.
  
Графикът на строително-монтажни работи за периода 5-9 юни предвижда текущ ремонт на уличната инфраструктура да се извършва както следва:
 
-на 5 юни - по ул. „Димитър Константинов” и по булевардите „Данаил Попов”, „Русе” и „Георги Кочев”;
-на 6 юни –на ул. „Гренадерска” и булевардите „Данаил Попов”, „Русе”, „Георги Кочев”;
-на 7 юни – на пътен участък в жк „Дружба” по линията на тролей №9 и на ул. „Гренадерска”;
-на 8 юни – ремонт на ул. „П. Р. Славейков” и на пътния участък в жк „Дружба” по линията на тролей № 9;
-на 9 юни – ремонт на ул. „П. Р. Славейков” и жк „Дружба” по линията на тролей № 9.
  
Текущ ремонт е направен по ул. „Сан Стефано” – от парк „Кайлъка” до пресечката с ул. „Стоян Заимов”, както и ремонт на самата улица. Завърши и възстановяването на участъка при блокове 345 и 346 в жк „Кайлъка”, където след снеготопенето се откриха разрушени участъци. За основен ремонт на отсечката са необходими минимум 1 млн. лв., каквито средства не са предвидени в бюджета на Общината за тази година.
  
Ако след края на полугодието бъдат освободени средства по линия на преоценка на Инвестиционната програма на Община Плевен, там, където евентуално отпадне някой обект, ще бъдат пренасочени допълнителни средства, обясни г-н Спартански.
  
При текущите ремонти приоритетно навсякъде се изкърпва първо настилката по трасетата на масовия обществен градски транспорт, възстановяват се пропадания тип „хралупа”. В списъците за 2017 г. са включени с предимство и участъци, за които има внесени от предходни години подписки и многобройни сигнали от граждани.
„Инжстрой” ЕООД спечели обявената от Община Плевен обществена поръчка за текущ ремонт на уличната инфраструктура в следващите четири години, поръчката е на обща стойност 4 750 000 лв. (без ДДС), разделена е на три обособени позиции.
  
Първата позиция е за текущ ремонт на уличната инфраструктура, организация и безопасност на движението в централната градска част на Плевен и селата Къртожабене и Къшин. Втората обособена позиция обхваща жк „Сторгозия” и селата Тодорово и Горталово. Обособена позиция 3 е за текущ ремонт на уличната инфраструктура, организация и безопасност на движението на територията на жк „Дружба”, жк „Кайлъка”, жк „М. Денчева” и селата Ласкар, Ралево, Тученица и Радишево.