kajlaka
kajlaka / dariknews.archive
Общинският съвет на Плевен гласува на ноемврийската си сесия цени за продажбата на движими активи, собственост на Община Плевен. Обект на оценката са гребни лодки и водни колела, които се съхраняват на склад в Общинското предприятие „Акварел". Същите след преминаване на гребното езеро „Кайлъка" в собственост на Областна администрация - Плевен са останали неизползваеми. Към движимите активи има проявен интерес за закупуване, за тях е изготвената и пазарна оценка от лицензиран оценител.

На заседанието си на 30 ноември, Общински съвет – Плевен прие решение за продажбата на движимите активи общинска собственост, като определи и съответните цени:
- 1 гребна лодка „Диана" - пазарна цена 300 лева
- 7 броя гребна лодка тип „ЯЛ" - цена 400 лв. за брой
- 3 броя водни колела - цена 200 лв. за брой  
Лодките и водните колела ще бъдат продадени чрез публичен търг с тайно наддаване, с предварително представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен, гласи решението на съветниците.