kopka
kopka / dariknews.bg
Днес от 11.00 часа заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков ще направи първа копка на рехабилитацията на ВиК мрежата на община Долна Митрополия.
Строителните работи са част от интегрирания воден цикъл Плевен-Долна Митрополия, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.

Това е най-мащабният проект от новия програмен период в сектор „Води“. Общият размер на инвестицията е 117 150 300 млн. лв., а безвъзмездната финансова помощ възлиза на близо 88 млн. лв.