/ ThinkStock/Getty Images
В Плевен разкриват допълнителни щатни бройки за медицински специалисти в детски заведения.

Общинският съвет реши първите две нови бройки да бъдат за здравните кабинети в централната сграда на детска градина "Щастливо детство" и за филиал "Приказен свят".

Към момента в градината работят две медицински сестри, които обслужват централната сграда и разкрития през 2015 г. филиал. Според изискванията, минималният брой деца, обслужвани от един медицински специалист в детска градина, е 60, а през учебната 2020/2021г. децата, посещавали детското заведение, са 222.

Намалява таксата за децата, които посещават подготвителни групи в Плевен

В Плевен общият брой медицински специалисти, назначени до момента в здравни кабинети на училища и детски градини, е 64 - 17 от тях обслужват училищата, а 47 - детските градини.

Плевен е на второ място Северна България по броя на ражданията, след Варна, сочат данните на годишна база за новородените в трите АГ-клиники на областния град.
БТА