obs
obs / dariknews.archive
През април постоянните комисии към Общински съвет - Плевен ще заседават в два поредни дни - на 24 и 25 април /понеделник и вторник/. Съвместно заседание този месец ще проведат две от комисиите - ПК по “Стопанска политика и транспорт” и ПК по “Бюджет и финансова политика”. Първа точка в дневния им ред е разглеждане на годишните отчети и баланси за 2016 година на търговските дружества с общинско участие, определяне размер на дивидента, дължим на община Плевен от търговските дружества за 2016 г. и избор на експерт-счетоводители за заверка на годишния финансов отчет на дружествата за  2017-та.

Проектите за дневен ред на всяка комисия са публикувани в раздел „Календар на събитията“ на страницата на Общински съвет - Плевен / http://obs.pleven.bg/. 
В предварителния Дневен ред на заседанието на Общински съвет - Плевен, което ще се проведе на 27 април са включени 27 точки.