sre6ta
sre6ta / netinfo
Общински съвет - Плевен гласува в Бюджет 2017 средства в размер до 10 000 лв. за подпомагане дейността на Младежкия общински парламент и за съвместни инициативи и младежки дейности в общината
Общински съвет - Плевен гласува в Бюджет 2017 средства в размер до 10 000 лв. за подпомагане дейността на Младежкия общински парламент и за съвместни инициативи и младежки дейности в общината. За решението на местния парламент информира неговият Председател Мартин Митев.

„Децата от Младежкия общински парламент са доста активни, представиха и амбициозен план за прояви за 2017 година. Считам, че ние като Общински съвет е правилно да подкрепим някои от техните инициативи и да помогнем финансово за тяхното реализиране. Разбира се - не става дума за 100% финансиране на дейността им, а само за подпомагане на тази дейност. Първоначалното ми предложение бе да се гласуват 3 000 лв. за годината за Младежкия общински парламент. В хода на дебата стана дума изобщо за младежките дейности в Плевен, излезе и предложение от предвидените в бюджета 460 000 лв. за спорт - 10 000 лв. да бъдат за младежки дейности. В последствие преценихме, че по-правилно ще бъде да извадим тези 10 000 лв. от резерва и парите за спорт да си останат в първоначалния размер“, коментира Мартин Митев.