/ dariknews.archive

В Заседателната зала на Община Плевен беше подписан договор между Регионален фонд за градско развитие АД, Ескпресбанк АД и Община Плевен за инвестиционен кредит за реконструкция и обновяване на централната градска част и Автогарата на град Плевен.

Удължиха срока за усвояване на кредита за ремонт на пл.„Свобода“, пешеходната ул.„В. Левски“ и Автогарата

Подписи под документа сложиха Мартин Заимов, който е изпълнителен директор на „Регионален фонд за градско развитие“ и кмета на Плевен Георг Спартански в присъствието на Александър Георгиев, който е изпълнителен директор и зам.-председател на УС на „Фонда на фондовете“.  

dariknews.archive


Договорът е за инвестиционен кредит за сумата от 4 850 804 лв. за реконструкция и обновяване на централната градска част и Автогарата на гр. Плевен. Заемните средства са част от финансовия инструмент Фонд за градско развитие Север, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и предоставен с помощта на Фонд на фондовете.

Проектът включва ремонти на Автогарата и на над 12 хил. кв. м от пешеходната зона в центъра на града. Обновените пространства се очаква да бъдат по-красиви, по-модерни, по-достъпни и по-зелени.

Община Плевен подписа договори с фирмите, които ще ремонтират общинската пътна мрежа

Автогарата ще предложи по-добро качество на услугата и комфорт за гражданите и превозвачите, като категоризацията й ще бъде повишена в най-висок клас. Инвестицията предвижда основен ремонт на зоната за движение и престой на автобусите, нова навесна конструкция, пейки, кошчета и видеонаблюдение.

По сградата са предвидени мерки за енергийна ефективност, достъпна среда и подновяване на съществуващата водопроводна инсталация. В салона за обслужване на пътниците ще се осигури отопление, климатизация, достъп до безжичен интернет и модерно информационно табло. Предвиждат се помещение за приемане и съхраняване на багаж и стая за майки с деца.

За основния ремонт на пл. „Свобода” и пешеходната ул. „Васил Левски” финансирането ще осигури свежа и обновена градска среда с повече възможности за стопански дейности.

Растителните площи ще се увеличат с около 1000 м² и на тях ще бъдат засадени храсти, цветя и нови 64 дървета, за които ще бъде изградена поливна система от подземен водоизточник. Предвидени са също нови осветителни тела, декоративни настилки и нови елементи на градския дизайн, съобразени с изискванията за достъпна среда.

Проектът на Община Плевен е петия проект в града, финансиран от Фонда. С подкрепата на инициатива JESSICA са изградени фабриката за текстил на КНМ Текстил ООД, складовата база на Л-С - Комерс ООД и кино салоните „Арена“ в Панорама Мол.

В процес на изграждане е завода за асемблиране на автомобилни кабелни инсталации за нуждите на Леони България ЕООД.