vik
vik / obladmin-pleven
В качеството си на председател на Асоциацията по ВиК, областният управител на Плевен Мирослав Петров и управителят на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Плевен инж. Митко Спасов подписаха първия за област Плевен Анекс към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.

Чрез него ВиК операторът приема за стопанисване, поддържане и експлоатация активите - публична общинска собственост, придобити от Община Червен Бряг чрез изпълнението на проект: „Подобряване изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в Червен Бряг”.

Последните представляват пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Червен Бряг и подземна линейна инфраструктура – водопровод и канализация, обслужващи населението на гр. Червен Бряг.
В срещата участваха кметът на Община Червен бряг инж. Данаил Вълов и неговият заместник Светослав Георгиев.