Подготвя се Областна стратегия в подкрепа на личностното развитие на деца и ученици
Подготвя се Областна стратегия в подкрепа на личностното развитие на деца и ученици / dariknews.archive

Със заповед на Областния управител Ралица Добрева бе определена работна група за изготвяне на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в изпълнение на новите изисквания на Закона за предучилищното и училищното възпитание. Стратегията ще бъде изработена въз основа на анализ на потребностите, изготвен от всяка община на територията на областта. Тя трябва да включва стратегическите цели, предизвикателствата и дейностите, с които ще се оказва подкрепа за личностното развитие на децата.

В определената от Областния управител работна група влизат представители на Регионално управление по образованието - Плевен, Областна администрация - Плевен, 11-те общини на територията на областта, институции и специализирани училища. Въз основа на областната стратегия ще бъдат приети общински стратегии за личностно развитие на децата и учениците за период от две години.

Областната стратегията трябва да бъде разработена до края на 2016 година.