/ iStock/Getty Images
В Плевен се въвежда новоизградена електронна система за таксуване в обществения транспорт, съобщиха от Общината. Демонстрация на функционалността й ще представи изпълнителят на проекта - Т-Системс, Унгария.

Борба с мръсния въздух: Плевен инвестира 18 млн. лв. в екологичен електротранспорт

Електронната билетна система е създадена по проекта за развитието на интегриран градски транспорт, финансиран по ОП "Региони в растеж", съфинансиран от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ОбС - Плевен даде съгласие Общината да кандидатства с проекта за нови електробуси

В Плевен, седмия по големина град у нас, общо са инвестирани около 40 милиона лева за модернизиране на градския електротранспорт. Тролейбусната мрежа нарежда 100-хилядния град на челно място в страната по електрифициране на градския транспорт - около 95 на сто от маршрутите са електрифицирани, до всички основни квартали. В момента Плевен е сред градовете в България с най-екологичен градски транспорт.

Община Плевен депозира проектното предложение за доставка на електрически автобуси

В първия етап на проекта за подобряване качеството на електротранспорта са вложени над 23 милиона лева
. Във втория със 17 милиона лева са доставени още 14 тролейбуси и две сервизни машини, въвежда се и електронната система за таксуване.

Представянето на системата е на 29 януари, от 11.00 часа в Община Плевен.