/ iStock/Getty Images
Плевен инвестира 15 987 000 лева за развитие на интегриран обществен транспорт в областния град, който е трети по населението си в Северна България и най-голям в Северозападния район за планиране, съобщиха от общината.

Чрез проекта са привлечени над 13 530 000 лева европейско финансиране и повече от 2 387 000 лева национални средства. Собственото съфинансиране е 69 000 лева.

Започна рекултивацията на общинското депо за битови отпадъци в Плевен

Целта на вложените средства е да се осигури устойчив градски транспорт в Плевен чрез намаляване на вредните емисии, шума и подобряване качеството на транспортните услуги.

Това се постига чрез съвременен подвижен състав, ефективно управление на трафика и въвеждане на интелигентни транспортни системи. Според специалистите чрез вложените средства се повишава привлекателността на градския транспорт в областния център и се подобрява качеството на услугата, което несъмнено има екологичен ефект за околната среда.

Крайният резултат се очаква да доведе до подобряване на пътната безопасност и намаляване броя на пътно-транспортните произшествия, твърдят експертите по проекта. Утре те ще дадат заключителна пресконференция за постигнатите резултати от 12:00 часа в заседателната зала на Общината.