Питейната вода в Крушовене и Брест не отговаря на изискванията
Питейната вода в Крушовене и Брест не отговаря на изискванията / netinfo

Негодна питейна вода е открита в селата от Крушовене и Брест, информират от РИОКОЗ Плевен.

Общо 33 проби питейни води от 17 населени места в областта са изследвани през последните две седмици от служителите на инспекцията. Две от пробите не отговарят на изискванията за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели по микробиологични показатели.