ПГМЕТ "Хр. Смирненски" посреща чуждестранна група за обучение

ПГМЕТ Хр. Смирненски посреща чуждестранна група за обучение
ПГМЕТ Хр. Смирненски посреща чуждестранна група за обучение / archive.dariknews

От 14 до 27 октовнри 2013 година Професионална гимназия по механоелектротехника "Христо Смирненски"- град Кнежа е домакин на проекта "No tech witout mech!" - /"Няма технология без механика!"/ по програма „Леонардо да Винчи", спонсорирана от Европейската комисия.

ПГМЕТ "Христо Смирненски" е първата професионална гимназия, която посреща чуждестранна група за обучение по програма "Леонардо да Винчи" в Плевенска област.

Неотдавна младите активисти на местната неправителствена организация Младежко сдружение "Кнежа в Европа" дават името, с което и правят първите стъпки към проекта. След съвместен труд, много добра организация и взискателна подготовка, професионалната гимназия и младежкото сдружение посрещнаха своите партньори от Средно общообразователно училище „Киро Спандзов - Бърко" от Кавадарци.

Ученическият обмен между гимназисти от Македония, заедно с възпитаниците на професионалната гимназия по механоелектротехника "Христо Смирненски" ще бъде осъществен под вещото ръководство на учителите от професионалната гимназия, които ще ги обучават в практически умения по стругарство, електротехника, механика, техническо чертане и пр. През свободното си време пък младежите ще бъдат включени в различни активности на НПО "Кнежа в Европа".

На 14 октомври 2013 год. учениците от Средно общообразователно училище „Киро Спандзов - Бърко" от Кавадарци бяха посрещнати с „хляб и сол" в сградата на професионална гимназия по механоелектротехника „Христо Смирненски" .- Кнежа. Официалната програма по посрещането се състоеше в представяне на училището - история, структура, особености на учебно-възпитателната работа , извънкласни форми, участие в проекти. Посещение на училищния музей, обиколка и запознаване с училищната база, час по история, запознаване с програмата на проекта.

По време на престоя си учениците от град Кавадарци - Македония ще се обучават в две направления: Електротехника и Машиностроене в съвременно оборудваните работилници и кабинети и ще посетят водещи фирми от региона, партньори на професионалната гимназия - „Балканкар-Г.Михайлов" ЕООД, „Олива" АД , АЕЦ „Козлодуй". Ще се организират и съвместни мероприятия между учениците - домакини , гости и младежите от НПО "Кнежа в Европа".