От днес приемат молби за целева помощ за отопление
От днес приемат молби за целева помощ за отопление / dariknews.archive

От 1 юли в дирекция „Социално подпомагане"-Плевен започва приемът на молби декларации за отпускане на целева помощ за отопление за предстоящата зима, съобщиха от ведомството.

Помощите за отоплителния сезон 2015/2016 г. ще се предоставят, както следва:

При отопление на парно сумите за подпомагане ще се превеждат директно на „Топлофикация", при отопление с ток - парите ще се дават на самото правоимащо лице или неговото семейство, а при отопление на твърдо гориво - помощите са или в пари, или при изрично желание на правоимащия се заплаща директно на съответния търговец, осъществил доставката на твърдото гориво. При отопление с природен газ лицето получава помощта в пари. Размерът на целевата помощ за отопление е определен със заповед на министъра на труда и социалната политика.

Желаещите да бъдат подпомогнати подават молба декларация по образец, документи за брутните си доходи за последните 6 месеца, за справка се представя и оригиналният документ за собственост или договор за наем, ако лицето живее на квартира. За справка се представят и документите за самоличност.

Приемането на молбите декларации за помощи за отопление става от 9 до 17,30 часа в приемната на Дирекция „Социално подпомагане" - Плевен за гражданите на Плевен. За жителите на град Пордим молбите ще се подават в изнесена приемна по предварителен график. Крайният срок за подаването на документите за отпускане на целева помощ за отопление е 30 октомври.