dunav
dunav / dariknews.archive
От следващата седмица, вторник - 16-ти юли 2019 г., продължават инсектицидните обработки чрез авиационно третиране срещу комари на засегнатите площи по поречието на река Дунав. Ще бъде обхваната ивица от приблизително 2 км южно от брега на река Дунав от сръбската граница до Никопол. Това информираха от пресцентъра на БАБХ.
За 17 юли, сряда, е планирано да бъдат третирани площите от село Сомовит до сухоземната ни граница с Румъния. 
Графикът ще бъде коригиран при промяна в метеорологичните условия.
Площите, които ще бъдат обработвани, са определени от съответните общини. 
Препаратът, с който ще се извършат третиранията, е от семейството на пиретроидите – Ефциметрин 10 ЕК.
Третиранията ще се извършат при спазване разпоредбите на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) напомня на пчеларите да предприемат мерки по опазване здравето на пчелите, като стопаните на пчелините, разположени между село Сомовит и град Никопол, следва да имат предвид, че там пръсканията ще са и двата дни. За повече и по-подробна информация се обръщайте към съответната община.