От 13:00 часа днес в Плевен ще се проведе тест със сиренна система
От 13:00 часа днес в Плевен ще се проведе тест със сиренна система / dariknews.archive

В изпълнение на чл. 37, ал. 1 от Наредба за условията и реда за функиониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, приета с ПМС № 48 от 01.03.2012 г., обн. ДВ бр.20 от 09.03.2012 г., на 1 април 2016 година от 13:00 часа ще се проведе тест със сиренната система, изградена в град Плевен.

Тестът ще се проведе чрез реално задействане на крайните акустични устройства (сирени) със сигнали определени в чл. 18 и чл. 19 от Наредбата, уточниха от пресофиса на полицията в Плевен.