От 1 юли започва приемът на молби за помощи за първокласници
От 1 юли започва приемът на молби за помощи за първокласници / dariknews.archive

От 1 юли - сряда, Дирекция „Социално подпомагане" - Плевен започва прием на молби за отпускане на еднократната целева помощ за първокласници, записани в държавно или общинско училище за новата учебна година, съобщиха от дирекцията.

Молбите се подават в приемната на Дирекция „Социално подпомагане" - Плевен на адрес пл. „Иван Миндиликов" 8 - в приземния етаж на бизнес - център „Мания Тауър". За гражданите от кметствата на територията на община Плевен, молбите-декларации се приемат от социалния работник, който посещава съответното населено място по график.

Необходимите документи са молба - декларация по образец, удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за предходните 12 месеца спрямо месеца на подаване на молбата, както и удостоверение, че детето е записано в първи клас, издадено от съответното училище.

В случай на дете, настанено в семейство на роднини, близки или в приемни семейства, се изисква и копие от заповедта на директора на съответната дирекция „Социално подпомагане" или решението на съда за това настаняване. За справка при кандидатстването за помощите се представя и акта за раждане на детето и личната карта на родителя. При необходимост, според конкретния случай, се изискват и други документи, допълват от дирекцията.

Срокът за подаването на молбите-декларации за отпускане на помощи за първокласници е 30 септември включително.