От 1 май разрешават риболова на щука и распер, а от 16 май на бяла риба
От 1 май разрешават риболова на щука и распер, а от 16 май на бяла риба / dariknews

През 2014 г. за щуката, распера и бялата риба действа режимът за риболов, определен в Приложение № 1 "Срокове на забрани за улов на риба и други водни организми през периода на размножаване" на Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/.

Съгласно Приложение №1, сроковете за забраната за риболов на щука е определена от 15 февруари до 30 април, за распер от 1 март
до 30 април, а за бялата риба от 15 март до 15 май.

От пресцентъра на ИАРА съобщиха, че след изтичането на забранителните срокове се разрешава улова на тези видове риба във всички водоеми в страната.

При случаен улов на екземпляри от други видове риба, които са в период на размножаване, те следва да се връщат незабавно в съответния воден обект от който са уловени, независимо от тяхното състояние.