/ Thinkstock/Getty Images
Заявки се подават от 9:30 до 16:00 часа всеки делничен ден на тел.: 064/800-011
В условията на обявеното извънредно положение, свързано с мерки за ограничаване разпространението на коронавируса, Община Плевен разширява социалната си дейност.

Кметът на Плевен и търговските вериги обсъдиха мерки срещу коронавируса

Създадена е организация общински екипи от социални работници да помагат на самотно живеещи възрастни хора за доставката на лекарства. Услугата касае само лекарства по рецептурна книжка и по издадена рецепта.

Община Плевен препоръчва заявяване по електронен път на 38 административни услуги

"Срокът на протоколите се удължава с един месец, при нужда ще бъде увеличен"
, увери в предаване управителят на Националната здравноосигурителна каса проф. Петко Салчев. По този начин ще бъде предотвратено струпване на пациенти пред кабинетите на личните лекари и ще бъдат облекчени възрастните хора.
 

Процедурата на Община Плевен за доставка на лекарства на възрастни самотни хора е следната:

Здравната инспекция в Плевен получи 1400 специализирани костюма (ВИДЕО)

Заявки се подават от 9:30 до 16:00 часа всеки делничен ден на тел.: 064/800-011, като се съобщават трите имена, адресът и телефонът,
на следващия ден екип от Община Плевен посещава дома на заявилия, като се легитимира надлежно.

Екипът получава рецептурната книжка и пари за лекарствата, за което се подписва двустранно приемо-предавателен протокол. Рецептурните книжки се отнасят в аптеки, където служебно ще бъдат дописвани лекарствата. На третия ден лекарствата се доставят на съответния адрес.
   

България въведе извънредно положение до 13 април

Разчетите са по този начин да бъдат обслужвани около 40 самотни възрастни хора дневно.