Одобриха 33 фирми за финансиране по схема „Обучения и заетост на РЧР
Одобриха 33 фирми за финансиране по схема „Обучения и заетост на РЧР / obl.admin-pleven

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, председателствана от зам.областния управител арх. Бойко Балтаков, одобри за финансиране по схема „Обучения и заетост" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 общо 33 заявки от работодатели. 325 са постъпилите заявления за подпомагане чрез повторното стартиране на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

По специално утвърдена методика от Министъра на труда и социалната политика, комисията извърши оценяване на кандидатствалите фирми от област Плевен. Получилите най-голям брой точки, са предложени за финансиране. Общият финансов ресурс за област Плевен възлиза на 1 312 817 лв.

Кандидатствалите фирми, останали извън класирането са включени в допълнителен резервен списък.