ОД на МВР обяви конкурс за младши и старши разследващ полицай
ОД на МВР обяви конкурс за младши и старши разследващ полицай / dariknews.archive

Със заповед от 17 април 2015 г., МВР обявява конкурс за постъпване на държавна служба в ОД на МВР-Плевен на вакантна изпълнителска длъжност, за която не се изисква задължителна първоначална професионална подготовка: младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ към отдел „Разследване". Мястото за изпълнение на служебните задължения е в РУП - Никопол.

Кандидатите за участие в конкурса могат да подадат документи, които ще се приемат в сектор "Човешки ресурси" при ОД на МВР - Плевен в срок 15 календарни дни от деня, следващ датата на публикуване на обявата във вестника.

Изискванията към кандидатите и необходимите документи са публикувани в страницата на Дирекция "Човешки ресурси" - МВР в Интернет, на адрес: www.dhr.mvr.bg и на таблото за обяви на входа на ОД на МВР - Плевен.