Общинският съвет заседава последно за мандат 2011-2015 г.
Общинският съвет заседава последно за мандат 2011-2015 г. / dariknews.archive

15 точки са включени в предварителния дневен ред на последното за мандат 2011-2015 г. на Общински съвет - Плевен заседание, което е насрочено за 15 октомври - четвъртък.

Датата е определена от Председателски съвет, проведен на 7 октомври.

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Окръжен съд - Плевен върху имот - частна общинска собственост, даване на предварително съгласие за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди върху имоти по приложения ПУП-ПП за изграждане на автомагистрала "Хемус", са част от предложените точки за обсъждане

Последната точка от краткия дневен ред е предложение, относно избор на временно изпълняващи длъжностите кмет на Община Плевен и кметове на кметства, което се внася от председателя на ОбС-Плевен Дарин Ангелов.

Последното заседание на местния парламент - 20111 - 2015 г., ще се започне в 9:00 часа в конферентната зала в сграда „Гена Димитрова" и в Плевен.